Regels voor nieuwe islamitische scholen worden nog strenger

Nieuw op te richten scholen moeten vanaf 2006 aan strengere eisen gaan voldoen. Volgens onderwijskundigen zal het hierdoor vooral moeilijk worden nieuwe islamitische scholen te stichten.

Vanaf dan mag hooguit 80 procent van de leerlingen een leerachterstand hebben. Op islamitische basisscholen is gemiddeld 96 procent achterstandsleerling. Met dit eisenpakket wil minister van der Hoeven (CDA, Onderwijs) de segregratie tegengaan. De Tweede Kamer is al akkoord.

Nieuwe scholen moeten verder een schoolplan laten zien, waarin staat op welke manier zij de integratie van hun leerlingen denken te bevorderen. Het kabinet wil verder gemeenten en schoolbesturen verplichten te overleggen over een evenwichtiger verdeling van achterstandsleerlingen. De Onderwijsinspectie zal hier in opdracht van de minister op toezien. Bestuursleden van nieuwe scholen moeten ook de Nederlandse nationaliteit hebben.

Van der Hoeven wil ook af van de regeling dat scholen meer geld krijgen voor allochtone dan voor autochtone kinderen met een leerachterstand.