`Peijs niet berekend op taak' (Gerectificeerd)

De Tweede Kamer debatteert in het najaar over de begrotingen van de departementen. Deze week: Verkeer en Waterstaat. Een gesprek tussen twee Kamerleden.

Bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat staan de Tweede-Kamerleden Sharon Dijksma (PvdA) en Pieter Hofstra (VVD) tegenover elkaar. Maar niet altijd, want over een paar zaken zijn ze het roerend eens. Allebei vinden ze minister Peijs (Verkeer, CDA) niet berekend op haar taak. ,,Ideologisch staan we dicht bij elkaar, maar de minister heeft te weinig visie en daadkracht', zegt Hofstra over haar. Het debat over de begroting zou vanavond beginnen. Zonder staatssecretaris Schultz van Haegen, die met zwangerschapsverlof is.

Hoe denkt u over elkaar?

Overtuigd treinreiziger Dijksma noemt haar VVD-collega ,,de absolute smaakmaker' in de commissie voor Verkeer en Waterstaat. Ze waardeert het zeer dat hij niet alleen durft te blaffen, maar ook bijt als het nodig is. ,,Pieter is daar echt een voorloper in', zegt Dijksma. ,,Ja, wij willen heel sterk onze klassieke rol vervullen van controleurs van de regering. Dat schept een band', zegt Hofstra, die vaak met de auto tussen het noordelijke Paterswolde en Den Haag pendelt.

Dijksma vindt dat hij zich wel wat meer zorgen mag maken over de nadelige gevolgen voor milieu en gezondheid die het toenemend autogebruik veroorzaakt. Hofstra is tevreden over zijn collega's in de commissie Verkeer en Waterstaat. ,,Gaat het goed, klopt het verhaal wel, is het allemaal waar, dat is eigenlijk wel de lijn van de hele commissie, die daarmee gunstig afsteekt bij veel andere commissies', vindt hij.

Wat vindt u van de minister?

Hofstra velt een hard oordeel: ,,De minister mist het gevoel van urgentie. De files groeien en veel mensen jammeren daarover. De Raad van State doet een heel vervelende uitspraak over werken die enige verlichting moeten brengen (wegverbreding, spitsstroken-red.) en de minister belooft ons een briefje dat ze daar nog even een paar ambtenaren naar laat kijken. Juist op dat punt moet ze veel daadkrachtiger worden.' Dijksma noemt Peijs iemand ,,die alleen maar op de winkel past en niet met nieuwe ideeën komt'. Het belangrijke werkstuk, de Nota Mobiliteit, is Dijksma zwaar tegengevallen: ,,Meer van hetzelfde, het gaat helemaal nergens over'. Over de spoedwet Wegverbreding zegt ze: ,,Daar is een inschattingsfout gemaakt. Hoeveel blikken ambtenaren je ook opentrekt, aan de normen voor luchtverontreiniging zal men niet kunnen voldoen, het ligt dus gewoon stil.' Daar is zelfs de PvdA niet blij mee: ,,Ook wij vinden dat je nog een beetje moet kunnen doorrijden.' Ze verwijt de minister onvoldoende moed te tonen: ,,Naast de wegverbreding had ze met beprijzing invloed moeten organiseren op de verkeersstromen. Ze moet het ijzer smeden als het heet is, dat doet ze niet.' Hofstra gelooft er – ,,anders dan links'– niks van dat de files verdwijnen door een kilometerheffing: ,,Mensen rijden gewoon door.' Zijn verwijt aan de minister is dat ze ,,vooral een zigzag-beleid voert' en daar, zegt hij, ,,worden Kamerleden een beetje gek van'. Peijs moet volgens Hofstra effectiever met de Kamer samenwerken.

Gaat u deze week in debat met elkaar?

,,Ik vind dat Hofstra het wel aan zijn stand verplicht is om nu met duidelijke voorstellen te komen. Er is de afgelopen drie jaar niks gebeurd.', luidt het verwijt van Dijksma. Het PvdA-Kamerlid is volgens Hofstra aan het verkeerde adres, want de minister heeft gewoon de kans niet benut om ,,een stevig verhaal neer te zetten'. Hij kondigt aan vooral te gaan morrelen aan het forse budget voor onderhoud van wegen en rails: ,,Onderhoud moet natuurlijk, maar moet daar zoveel geld naar toe? Veel te veel geld wordt ondoelmatig uitgegeven.' Ook de regelgeving is volgens hem veel te ver doorgeschoten. Dijksma houdt haar VVD-collega voor dat ,,je ook gewoon betere plannen kunt maken'. Meer rekening houden met leefbaarheid, dan krijg je ook minder procedures aan je kop, vindt ze. ,,Burgers moeten iets te zeggen hebben over wat er in hun buurt gebeurt.' Hofstra: ,,Ja best, maar dat hoeft niet 37 keer.' Dijksma onderbreekt hem: ,,Pieter, het is hopeloos ouderwets om te denken dat je van de milieunormen af kunt. Het is beter om vooraf te bedenken hoe je er op een slimme manier mee kunt werken.' Maar de VVD heeft er grote moeite mee dat op allerlei plaatsen de maximumsnelheid naar beneden gaat en nergens omhoog, ook niet waar dat volgens Hofstra goed zou kunnen. Hofstra wil af van de jaarlijks APK-keuring: ,,Meer dan de helft van Europa doet het half zo vaak als wij'. ,,Ja' zegt Dijksma, ,,die doen het dan ook half zo goed als wij'.

Dit is het negende tweegesprek. De vorige afleveringen verschenen op 5, 12 en 26 oktober en op 1, 2, 3, 16 en 17 november.

Rectificatie

Hofstra

Tweede-Kamerlid voor de VVD Hofstra is geen commissaris bij Hofstra Verkeersadviseurs, zoals vermeld in het artikel `Peijs niet berekend op taak' (23 november, pagina 2). Wel vervult hij een commissariaat bij het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau in Assen.

    • Harm van den Berg