Parijs ontloopt tekortprocedure

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) wil de buitensporig-tekortprocedure tegen Frankrijk opschorten, omdat het Franse overheidstekort in 2005 naar verwachting binnen de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact blijft.

De Spaanse eurocommissaris heeft dit gisteren gezegd. ,,Ik zal een evaluatie presenteren waaruit blijkt dat Frankrijk de regels van het Stabiliteitspact momenteel respecteert'', aldus Almunia op een persconferentie in Parijs. ,,Dan moet men de procedure dus opschorten en de situatie tot eind 2005 volgen.''

De Spaanse eurocommissaris voegde eraan toe dat de procedure tegen Duitsland vooralsnog moet worden gehandhaafd, omdat volgens de recente herfstprognoses van de Europese Commissie het Duitse tekort in 2005 op 3,4 procent zou uitkomen. De Duitse minister Eichel (Financiën) kondigde maatregelen aan die het tekort in 2005 op 2,9 procent van het bruto binnenlands product moeten brengen. Almunia: ,,Als de voorspelling is dat het tekort in 2005 boven de 3 procent komt, moeten we de procedure voortzetten.'

Sanctieprocedures tegen Frankrijk en Duitsland zijn sinds eind vorig jaar feitelijk bevroren door een meerderheidsbesluit van EU-lidstaten, die de Europese Commissie buitenspel hadden gezet. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde deze handelwijze, omdat het initiatiefrecht van de Europese Commissie was geschonden. Almunia had eerder al aangegeven dat hij de ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland op de voet bleef volgen en dat hij de regels van het Stabiliteits- en Groeipact zou blijven toepassen.

Intussen heeft de Commissie wel voorstellen gedaan voor hervorming van het pact, maar ministers van Financiën van de Europese Unie hebben hierover nog geen overeenstemming bereikt. Minister Zalm, fungerend EU-voorzitter, gaf vorige week na een EU-ministersbijeenkomst aan dat een akkoord niet eerder dan in de eerste helft van volgend jaar onder Luxemburgs voorzitterschap te verwachten is. Sommige lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, willen een verdergaande versoepeling van het pact dan waartoe andere lidstaten en ook de Commissie bereid zijn.