Overeenkomst tussen universiteiten en Elsevier 1

In publicaties in NRC Handelsblad op 17 en 18 november is verwezen naar de overeenkomst met Elsevier en de Nederlandse universiteitsbibliotheken, die zich hebben verenigd in het UKB consortium. De overeenkomst waaraan de Nederlandse universiteiten en Elsevier werken biedt meer mogelijkheden dan in de krant genoemd zijn: zo kan een universiteit er voor kiezen wel het huidige aanbod van alle titels te handhaven uiteraard tegen een meerprijs bovenop de met UKB overeengekomen prijs voor een beperktere toegang. De huidige regeling biedt elke wetenschapper, docent en student in Nederland toegang tot alle wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier, in totaal bijna 2.000 titels. In het verleden hadden universiteiten in de regel toegang tot een beperkt aantal titels in papieren formaat. De ambitie was destijds om de universiteiten toegang te geven tot het volledige aanbod, en om te onderzoeken wat het effect van elektronische informatie op wetenschappelijk onderzoek zou zijn.

Inmiddels maakt de academische gemeenschap intensief gebruik van de database, en is het aantal gedownloade artikelen gestegen van 1 miljoen in 2001 tot naar schatting 4 miljoen artikelen in 2004. Tegenover deze ruime toegankelijkheid stond een jaarlijkse prijsverhoging van 5 procent.

Voor sommige universiteiten blijkt dit, hoe aantrekkelijk ook, nu toch te duur. Daar waar bibliotheekbudgetten krap zijn, hebben Elsevier en UKB gezamenlijk een model uitgewerkt waarin de prijs niet zal stijgen, terwijl die titels beschikbaar blijven die samen 90 procent van het huidige gebruik vertegenwoordigen. Voor de universiteiten is ook dit een interessante optie, waarmee in de regel nog steeds een veelvoud van het oorspronkelijk titelaanbod van voor het jaar 2000 beschikbaar blijft voor de universiteit.

Het is nu aan de UKB-leden om de optie te kiezen die het beste past bij hun budgettaire mogelijkheden.

  • Nol Verhagen
  • Technology Elsevier
  • Arie Jongejan
  • Bibliothecaris Universiteit van Amsterdam
  • Voorz. Ukb
  • Ceo Science