`Luchtverfrissers gevaarlijk'

Luchtverfrissers bevatten vaak hoge concentraties giftige en kankerverwekkende stoffen. Dat stelt de Europese consumentenorganisatie Beuc na een onderzoek waarvan gisteren de resultaten zijn gepresenteerd.

Beuc onderzocht 76 producten, waaronder Airwick, Breeze, Ambi Pur, Fresh Air en huismerken. Het gaat onder meer om spuitbussen, elektrische verstuivers, wierook en geurkaarsen. Uit de meeste producten komen chemicaliën vrij die, bij hoge of langdurige blootstelling, kunnen leiden tot kanker, allergieën en irritaties aan de luchtwegen.

Hoe hoog de concentraties van de betreffende chemicaliën zijn in de lucht, heeft Beuc niet bekendgemaakt in het begeleidende persbericht. En daar draait het natuurlijk om, zegt toxicoloog dr. Rolaf van Leeuwen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. ,,Ik heb het persbericht gelezen, maar ik kan er in deze vorm weinig mee'', zegt Van Leeuwen.

Van de kankerverwekkende stoffen formaldehyde en benzeen werd in een aantal gevallen wel hoge concentraties gemeten. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan elke blootstelling aan benzeen te vermijden.

De Beuc en vijf nationale consumentenorganisaties die aan het onderzoek meewerkten, willen dat alle chemicaliën in luchtverfrissers worden getest op hun giftigheid. Ook moet er meer informatie op labels komen en moet misleidende reclame als `natuurlijk product' of `luchtzuiveraar' worden voorkomen.

De Nederlandse Consumentenbond heeft gisteren minister Hoogervorst (Volksgezondheid) gevraagd om wetswijziging, omdat producenten niet kunnen worden verplicht hun producten aan te passen.

Volgens fabrikanten van luchtverfrissers voldoen hun producten aan de Europese regels.

LUCHTVERFRISSERS: pagina 15