Koerden zitten in het verdomhoekje

Ondanks ons asielbeleid hebben veel Koerden in ons land de status van politiek vluchteling gekregen, wegens zware vervolging in Turkije. Het propageren van de eigen Koerdische taal, lidmaatschap van de (later verboden) PKK, en een streven naar onafhankelijkheid werden door de Turkse overheid op grote schaal verward, omdat men geen dialoog wenste met de `bergturken'.

Nu Turkije zo graag bij de EU wil, geeft dat de Koerden een beetje lucht, maar van openheid is nog steeds geen sprake.

Op 12 november las ik een erg teleurstellend stuk, onder het kopje `terreur en veiligheid', NRC Handelsblad onwaardig, over een groep Koerden die was opgepakt op een camping bij Liempde. Berust het werk van een journalist op niets meer dan het noteren van de mening van omwonenden en het overschrijven van wat hij uit andere media vernomen heeft? Ik zou wel eens willen weten of dit werkelijk zulke gevaarlijke strijders waren.

Of heeft de Nederlandse overheid een allochtone groep gevonden die moslim is maar waar ze geen represailles van hoeft te verwachten. Zo van, kijk ons eens goed bezig zijn tegen extremisten. Heeft de vrijlating van deze groep ook nieuwswaarde?

Wanneer de lezer nog even wordt uitgelegd wat de PKK allemaal op haar geweten heeft, maakt de redacteur er helemaal een potje van. Duizenden dorpen werden ontvolkt en verbrand, schrijft hij, maar niet dat dit juist gebeurde door het Turkse leger. Wat is dit voor beeldvorming?

De Koerden zitten in het verdomhoekje en als het aan Turkije ligt, blijven ze daar zitten.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Turkije de jarenlange onderdrukking van een komplete bevolkingsgroep in de doofpot weet te stoppen.

    • Henk Lammers