John Tavener

Sir John Tavener (1944) is een van de componisten dankzij wie de Engelse koortraditie op het moment springlevend is. Zijn oeuvre bestaat grotendeels uit diep-religieuze koormuziek. In de jaren zeventig bekeerde Tavener zich tot het Russisch-orthodoxe geloof, hetgeen een bepalende invloed op zijn muziek zou hebben. Hij wordt vaak in één adem genoemd met zijn Estse collega Arvo Pärt, en hun minimalistische, neo-spirituele muziek vertoont inderdaad veel overeenkomsten.

In recenter jaren kwam Tavener onder invloed van de Zwitserse metafysicus en soefi-geleerde Frithjof Schuon (1907-1998). Deze verkondigde dat alle religies van de wereld in feite hetzelfde zeggen. Voor Tavener opende dit deuren naar uiteenlopende muzikale tradities, zoals blijkt uit de cd met recent werk door het Engelse koor Polyphony.

Een mooi voorbeeld is Shûnya, waarin het titelwoord, Sanskriet voor `leegte', onophoudelijk wordt herhaald door een koor van bassen, als in een boeddhistisch ritueel. Een Tibetaanse tempelgong bevestigt hun monotone puls. Boven deze stilstaande laag klinken koorstemmen in eenvoudige, westerse harmonieën die juist laveren tussen stilstand en beweging. Het geheel is repetitief zonder vervelend te worden, en constant welluidend.

John Tavener, Schuon Hymnen, The Second Coming, Shûnya e.a. Polyphony o.l.v. Stephen Layton. (Hyperion 67475)

    • Jochem Valkenburg