Integratie en dogmatisch vastklampen aan normen 4

Dat minister Verdonk de weigering om handen te schudden door een imam ziet als ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, duidt er wel weer op dat zij weinig kennis van zaken heeft. Ik, als moslimvrouw, weiger handen te schudden met mannen. Dat schrijft de islam zo voor en daar sta ik uiteraard achter. Ik mag handen schudden met mijn broers, ooms, vader, schoonvader, mijn echtgenoot en voor de rest steek ik mijn hand niet toe. Omgekeerd evenredig geldt deze regel dus voor mannen.

Wanneer de gelegenheid zich voordoet, stel ik mij uiteraard wel voor met mijn naam. Deze regel bestaat ook voor joden en geldt voor zowel mannen als vrouwen. Dus verontwaardiging van Verdonk haar kant is totaal ongepast. Veel erger vind ik het dat deze imam het afkeurt dat vrouwen buitenshuis werken. Het isoleren van vrouwen heeft zeer negatieve gevolgen voor de samenleving en de islam keurt het werken buitenshuis voor vrouwen niet af. We dienen dus goed voor ogen te houden dat bepaalde regels niet bij de islam horen en ook niet in deze samenleving, maar het weigeren om een hand te schudden hoort wel bij de islam en schaadt een samenleving niet.

    • Geeske Boulouize