Imam: ik handelde naar de Profeet

Het schudden van handen komt de integratie van moslims niet ten goede. Wie handen schudt, bevordert de hypocrisie, aldus de Tilburgse imam Ahmad Salam.

,,Ik wens eerder de dood dan dat ik mijn godsdienst verander door vrouwen de hand te schudden.''

Daar is hij weer. Imam Ahmad Salam uit Tilburg haalde ruim twee jaar geleden het nieuws met uitspraken dat mannen hun vrouw mogen slaan als deze zich niet aan de echtelijke plichten houdt en praten of gescheiden slapen niet helpt. ,,Slaan is als een medicijn met een vieze smaak. Een laatste middel.''

Nu zit hij opnieuw achter een tafel in de moskee aan de Tilburgse Van Suppéstraat, dit keer om in het Arabisch uit te leggen waarom hij afgelopen zaterdag de hand weigerde te schudden van minister Rita Verdonk (Integratie). Salam, een Syriër, kwam vijftien jaar geleden naar Nederland. Hij spreekt ondanks enkele jaren taalles nog niet voldoende Nederlands om zonder zijn zoon als tolk genuanceerd te kunnen praten. ,,Het is voor oude mensen erg moeilijk om een nieuwe taal te leren'', zegt zijn zoon.

De media hebben de kwestie met de handdruk ,,veel te groot'' gemaakt, stelt de Tilburgse imam. Maar minister Verdonk had wel anders kunnen reageren, stelt Salam. ,,Door verbaasd te zijn en te zeggen dat zij mijn gelijke is, wil zij mij dwingen haar keuze te maken. Ik hoop dat ik binnenkort alsnog contact met haar kan hebben om te bespreken hoe de integratie kan worden bevorderd. Zonder haar een hand te hoeven geven.''

Salams opvatting van integratie is duidelijk. ,,Het samenkomen van verschillende culturen en godsdiensten met wederzijds begrip.'' Maar wat er in Nederland nu onder wordt verstaan, lijkt daar niet op. Salam: ,,Ik ben bang dat integratie er in Nederland toe zal leiden dat niet-islamitische mensen bepalen welke dingen wij uit onze godsdienst mogen praktiseren.''

Van Salam mogen niet-moslims gerust doorgaan met het schudden van handen. ,,Ik veroordeel geen Nederlandse mannen en vrouwen die elkaar een hand geven. Maar wat van Nederlanders wordt gevraagd is moslims te respecteren en niet te dwingen iets te doen wat zij niet willen.''

Alle andere imams gaven zaterdag minister Verdonk wel een hand. Die moeten beseffen dat zij door hun gedrag de godsdienst ,,veranderen''. Salam: ,,Er zijn imams die de koran uit hun hoofd kennen, maar die de wetsteksten van de islam niet goed kennen.'' En er zijn ook veel imams die zich wel aan het verbod houden, maar er geen ruchtbaarheid aan geven. ,,Zij schudden ook een dokter of iemand van de woningstichting niet de hand als het een vrouw is.''

Het intergeslachtelijk schudden van handen door moslims kan kwalijke gevolgen hebben, meent de Tilburgse imam. ,,Er zijn imams die goed weten dat de islam het schudden van een vrouwenhand niet toestaat, maar die het niet verder vertellen. Die imams houden zichzelf en de andere mensen voor de gek. Door toch handen te schudden, bevorderen zij niet de integratie, maar alleen de hypocrisie en de leugenachtigheid. Sommige imams vertellen niet wat de ware islam is. Zij houden zich stil als de islam wordt aangevallen. Dat leidt tot escalatie onder moslims en niet-moslims.''

Voor de goede orde: de Tilburgse imam veroordeelt ten stelligste de moord op islam-criticus Theo van Gogh. ,,Heel slecht. De dader kent de islam niet goed. Hij is onwetend.'' Als de film Submission van Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh een motief is geweest voor de moord, dan is dat motief nooit te rechtvaardigen. ,,Een slechte film. Maar daar moeten wij over praten.''

Dan het verbod op de handdruk zelf. Daarvoor zijn in de islam enkele ,,authentieke bewijzen'' te leveren. Salam: ,,De Profeet zegt: `En voorzeker, ik schud geen hand van een vrouw'. En wij moeten de Profeet volgen als wij werkelijk de islam willen praktiseren.'' Tweede bewijs: ,,Toen de metgezellen van de Profeet hem met een handdruk inhuldigden, heeft de Profeet niet toegestaan dat een vrouw hem de hand gaf.'' Derde bewijs: ,,De Profeet zegt: als iemand met een ijzeren naald in het hoofd wordt gestoken, is dat minder erg dan als een vrouw hem een hand geeft'.''

De ratio achter het schudverbod is dat het contact tussen de seksen niet onnodig belast moet worden met een mogelijk begin van ontucht. ,,Het schudden van een hand is een lichamelijke aanraking, zoals ook de geslachtsgemeenschap dat is. Het aanraken van vrouwen is alleen echtgenoten, broers en ooms toegestaan.'' Hoe komen man en vrouw dan wel tot elkaar? Hoe heeft de imam zijn eigen vrouw leren kennen? Salam lacht minzaam. ,,Met woorden. Woorden kunnen veel meer bereiken dan lichamelijk contact.'' [Vervolg HANDEN SCHUDDEN: pagina 3]

HANDEN SCHUDDEN

'Optreden imam getuigt van respect voor vrouwen'

[Vervolg van pagina 1] Bezoekers van de Tilburgse moskee vinden het ,,heel goed'' dat hun imam Ahmad Salam afgelopen zaterdag de handdruk van minister Verdonk heeft geweigerd. ,,Een teken van respect voor de vrouw.'' De moskeegangers trachten de kwestie uit te leggen. ,,Het gaat om de vrouw van een ander'', vertolkt de man die het beste Nederlands spreekt de gevoelens. ,,Er wordt nu gezegd dat de islam vrouwen onderdrukt. Het tegendeel is het geval. Vóór de islam was de vrouw een slaaf. De islam heeft ervoor gezorgd dat de vrouw geen slaaf meer is.'' Zet dat eens af tegen het ,,geruzie'' in het kabinet. Je moet de vrouw zien als ,,een diamant'', zegt een bestuurslid van de moskee aan de Tilburgse Von Suppéstraat. De moskeegangers schudden het hoofd.

Er zijn wel uitzonderingen op verbod, zegt imam Ahmad Salam in de moskee voor het oog van enkele televisiecamera's. Zoals het drinken van alcohol is toegestaan als dit de enige drank is die een mens in leven kan houden, zo is ook de intergeslachtelijke aanraking toegestaan wanneer bij levensbedreigende ziektes er niemand anders dan van het andere geslacht beschikbaar is als verzorger. Het bewaren van de lieve vrede met minister Verdonk hoort niet tot deze uitzonderingen. Salam: ,,Mij werd door de minister gevraagd afstand te houden van mijn eigen godsdienst, nadat ik haar al had gezegd waarom ik haar geen hand kon geven.''

Er zijn mensen die zeggen dat imams zoals Salam maar in een islamitisch dorp ver weg van Nederland moeten leven. ,,Nee'', zegt Salam. ,,Een moslim verandert niet zijn geloof zoals hij van kleding verandert. Het geloof verandert niet in een andere samenleving.''