Hervorming suikersector

De politiek gevoelige hervorming van de Europese suikersector, waaronder een verlaging van de suikerprijzen, zal waarschijnlijk niet per juli 2005 maar pas in 2006 worden doorgevoerd. Dat heeft landbouwminister en fungerend voorzitter Veerman gisteren geconcludeerd na afloop van een ministersbijeenkomst van de Europese Unie. Volgens Veerman vinden de meeste landen dat de hervorming ,,niet voor 2006'' moet ingaan. Wel zijn alle lidstaten volgens hem van mening dat hervorming onontkoombaar is.

De vorige Europese Commissie ging er in haar voorstellen van afgelopen juli nog vanuit dat de hervorming vanaf juli 2005 stapsgewijs zou kunnen worden doorgevoerd. Volgens de voorstellen moet de minimumprijs met eenderde omlaag, terwijl de productiequota van 17,4 naar 14,6 miljoen ton omlaag moeten. De suiker geldt als de meest beschermde Europese landbouwsector met een prijs die drie keer zo hoog is als de wereldmarktprijs.

Hulporganisatie Oxfam vindt dat de hervorming niet ver genoeg gaat. Met de Europese suikersteun is 1,7 miljard euro (vooral exportsubsidies) gemoeid. Andere landbouwsectoren zijn al hervormd. Het huidige suikerakkoord loopt in juli 2006 af. Daarom was al verwacht dat veel lidstaten op uitstel zouden aansturen.

Tien lidstaten, waaronder vooral zuidelijke en nieuwe lidstaten, uitten gisteren in een brief aan de nieuwe eurocommissaris voor Landbouw, Fischer-Boel, bezwaren tegen de hervorming. Zij willen dat Frankrijk en Duitsland als grootste producenten de zwaarste lasten dragen.

De tien landen willen een verbod op overdracht van productiequota naar een andere lidstaat, omdat sterke producenten als Frankrijk en Duitsland daar het meeste baat bij hebben. Zij waarschuwen voor ernstige sociale gevolgen en groot banenverlies.

Eurocommissaris Fischer-Boel zei gisteren dat zij een politiek akkoord wil voor eind 2005, wanneer een belangrijke ministersbijeenkomst plaatsvindt van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Unie staat onder zware druk wegens een recente veroordeling van Europese suikersubsidies door een WTO-panel na een klacht van Brazilië, Australië en Thailand. Het beroep van de EU loopt nog.