China haalt hard uit naar VS over yuan

China heeft vandaag hard uitgehaald naar de VS. Het waarschuwt Amerika niet anderen de schuld te geven voor zijn economische problemen en China niet onder druk te zetten zijn munt te revalueren.

De waarschuwing komt van de vice-gouverneur van de Chinese centrale bank Ruogo Li in een vraaggesprek vandaag met de Britse zakenkrant Financial Times. Zij weerspiegelt volgens waarnemers het groeiende economische zelfvertrouwen van China.

,,China's gewoonte is om voor eigen problemen nooit anderen de schuld te geven.'' De Verenigde Staten doen dat volgens hem wel. ,,Zodra zij een probleem hebben, geven zij anderen de schuld'', zegt Li, daarbij doelend op het snel uitdijende Amerikaanse handelstekort en de werkloosheid.

China streeft naar geleidelijke invoering van een flexibele wisselkoers, maar zal dat volgens Li niet onder ,,zware speculatie'' noch onder ,,zware externe druk'' doen. De beste omstandigheid voor een geleidelijke beweging naar een flexibeler wisselkoers is wanneer er juist niet over wordt gesproken. Volgens Li kan China zich een revaluatie van de yuan, de Chinese munt, alleen veroorloven nadat het zijn banken en financiële markten heeft hervormd.

Een revaluatie, zegt Li, zal de structurele problemen van de VS niet oplossen, ook niet de werkloosheidsproblemen. Volgens hem bedragen de arbeidskosten in China immers ,,maar 3 procent van die in de VS''. Amerika zal volgens Li zijn textiel-, zijn schoenenindustrie en waarschijnlijk zelfs zijn landbouw moeten opgeven, waar Amerikaanse werknemers relatief veel verdienen en waar maar weinig toegevoegde waarde ontstaat. In plaats daarvan zouden de VS zich moeten concentreren op sectoren als ruimtevaart. China zou dan voor miljarden hieraan kunnen besteden, zodat er makkelijk handelsevenwicht tussen beide landen zou ontstaan.

Herhaaldelijk hebben de VS China opgeroepen de yuan te revalueren, afgelopen weekeinde deed de Amerikaanse president Bush dat nog. Een revaluatie, zo is de Amerikaanse hoop, zou andere Aziatische munten mee op sleeptouw nemen, de Amerikaanse export naar Azië goedkoper maken en het Amerikaanse handelstekort doen slinken. Maar volgens Li is het Amerikaanse probleem de overbesteding en dus het spaartekort – de besparingen in de VS bedragen minder dan 2 procent van het BBP, tegenover ruim 40 procent in China. Hij voegt eraan toe dat ook de beperkingen op de export van militaire en hightechproducten naar China de Amerikaanse handel niet ten goede komen.