`Beoordeling werknemers vaag'

Bedrijven worstelen met het voeren van beoordelingsgesprekken met hun medewerkers. Ruim een derde van de leidinggevenden ziet het beoordelen van het functioneren als iets vaags. Het ontbreekt hun vaak aan objectieve meetinstrumenten. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de werkgeversorganisatie AWVN onder ruim 450 leidinggevenden en personeelsfunctionarissen. Ruim een kwart vindt beoordelingsgesprekken niet bruikbaar als instrument voor het beoordelen van salarisverschillen. Volgens de werkgeversorganisatie zorgt het koppelen van prestaties aan beloning voor een extra stimulans.