Artikel 147 blijft in wet

Het wetsartikel dat de strafbaarstelling van godslastering regelt, zal niet worden afgeschaft. Een meerderheid van de Kamer zou vanmiddag tegen de motie van D66 en LPF stemmen die heroverweging van artikel 147 van het wetboek van Strafrecht bepleit.

De motie kan op steun rekenen van de indieners, D66 en LPF, en de VVD. De christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) waren altijd al tegen en in de fractievergadering van de PvdA is vanmorgen overeengekomen dat ook die fractie tegen stemt. GroenLinks, die eerder de motie mee ondertekende, heeft haar handtekening weggehaald onder de motie en zou vanmiddag ook tegen stemmen. PvdA, GroenLinks en SP zijn het in principe eens met de motie, maar vinden het nu het verkeerde moment voor deze discussie.

Fractievoorzitter Halsema (GroenLinks): ,,Het is een dode letter en die moet geschrapt worden, maar wij zijn geïnteresseerd in meerderheidsvorming. Als D66 de motie een maand later had ingediend, had ze op steun van PvdA kunnen rekenen. Nu is het een prestigekwestie en, zoals D66 zelf zegt, een lakmoesproef voor politieke correctheid. Dat is onzuiver en contra-productief.'' D66'er Van der Laan, die de motie vorige week indiende, vindt juist dat de Kamer zich uit moet spreken tegen het voornemen van minister Donner (Justitie, CDA) artikel 147 strenger toe te passen.