`Vredesverklaring' Grote Meren regio

De leiders van elf staten uit het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika hebben zaterdag een vredesverklaring ondertekend in Dar es Salaam. Ze beloven daarin genocide, oorlog, honger en ziektes uit te bannen in hun regio. Het gebied wordt al jaren verscheurd door het geweld tussen diverse etnische groepen, in het bijzonder de Hutu's en de Tutsi's.

De verklaring voorziet in vertrouwenwekkende maatregelen, die er op zijn gericht opstandelingen te ontwapenen, wapenleveranties tegen te gaan en samen te werken om het lot van de miljoenen vluchtelingen in de regio te verlichten.

Veel deelnemers aan de conferentie staken echter hun scepsis over het akkoord niet onder stoelen of banken. ,,President Kagame (van Rwanda, red.) had enige aarzelingen'', aldus de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Bot, die de conferentie namens de Europese Unie bijwoonde. ,,Hij zei dat de verklaring weer niet meer dan een stukje papier zou kunnen blijken.''

Ook VN-secretaris-generaal Kofi Annan waarschuwde naderhand voor overdreven verwachtingen. ,,Dit is niet het einde. Het is niet het einde van het begin. Het is het begin van het begin.''

Pas bij de uitvoering van het akoord zal blijken hoe serieus de ondertekenaars hun toezeggingen nemen. Een van de gevoeligste punten is de ontwapening van de rebellen, die dikwijls met steun van buurstaten opereren in landen die partij zijn bij het nieuwe akkoord. Hierover is in het verdrag van Dar es Salaam niets specifieks vastgelegd. Afgesproken is slechts dat een comité van ministers van de elf ondertekenaars zich de komende maanden over dit vraagstuk zal buigen. Op een vervolg-conferentie volgend jaar zullen ze rapporteren hoeveel vooruitgang er is geboekt.

De internationale gemeenschap, verenigd in de zogeheten Group of Friends, heeft de elf landen steeds aangemoedigd tot vredesoverleg. Ze is vastbesloten zowel politiek als financieel steun te blijven verlenen. ,,Het is van groot belang dat de lokale bevolking in het Grote Meren-gebied op afzienbare termijn tastbaar resultaat ziet van de weg die wordt ingeslagen'', zo stelde de Nederlandse minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking), die co-voorzitter is van de Group of Friends.