Toch twintig miljoen naar monumenten

Het kabinet heeft vrijdag alsnog twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van elf belangrijke monumenten.

Eerder had het kabinet besloten om in de begroting van 2005 geen geld op te nemen voor de restauratie van de `kanjers', zoals de grote, belangrijke monumenten die onder de zogeheten `kanjerregeling' vallen, worden genoemd. Negen steden spraken toen de vrees uit dat de restauratie van verschillende `kanjers' binnenkort zou moeten worden stopgezet. Zij meenden volgens de `kanjerregeling' in 2005 recht te hebben op nog 60 miljoen euro om hun bijzondere monumenten te restaureren.

De regeling' werd in 2000 in het leven geroepen door het tweede paarse kabinet. De toenmalige staatssecretaris van cultuur, Van der Ploeg, zegde toen 91 miljoen euro toe voor de restauratie van zesentwintig `kanjers', belangrijke monumenten die hard aan restauratie toe waren. In 2002 werd de kanjerregeling verlengd.

De 20 miljoen euro die het kabinet nu op voorstel van de staatssecretaris en minister van OC&W, Van der Laan en Van der Hoeven, in het kader van de Najaarsnota alsnog vrijmaakt voor de restauraties van de `kanjers', zijn bedoeld voor elf monumenten waarvan de restauratie nog niet is voltooid. Het kabinet hoopt met dit bedrag te voorkomen dat steigers moeten worden afgebroken en bouwplaatsen tijdelijk moeten worden ontruimd. Dit zou ongeveer 5 miljoen euro kosten.

De monumenten die in aanmerking komen zijn kasteel De Haar in Haarzuilens; kasteel Amerongen in Amerongen; Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar; St. Vituskerk in Hilversum; Hooglandse Kerk in Leiden; Pieterskerk in Leiden; Maria van Jessekerk in Delft; St. Joriskerk in Eindhoven; Grote Kerk in Breda; St. Janskathedraal en de vestingwerken in Den Bosch. Hoe het bedrag van 20 miljoen euro over deze monumenten wordt verdeeld, is nog niet bekend.