Rotterdam wil scholen `witter'

Rotterdam wil `zwarte' basisscholen weer `witter' maken. Scholen moeten leerlingen daartoe met hulp van wachtlijsten gaan selecteren op etniciteit.

Dat heeft wethouder Geluk (Onderwijs en Integratie, CDA) vanmiddag bekendgemaakt. Bedoeling is het ontstaan van zwarte en witte basisscholen tegen te gaan door het invoeren van dubbele wachtlijsten: één voor autochtone leerlingen en één voor allochtone leerlingen. Daardoor kan een schoolbestuur de samenstelling van de klassen beïnvloeden.

Geluk erkent dat het hanteren van dubbele wachtlijsten in het openbaar onderwijs ,,in strijd is met de wet gelijke behandeling''. Openbare scholen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Ze hanteren in principe ook geen wachtlijsten.

Geluk heeft de plannen besproken met minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA). Haar woordvoerder zegt dat zij wegens het onwettige karakter van de plannen ,,haar twijfels'' heeft. Afgesproken is dat Van der Hoeven de Onderwijsraad om advies vraagt. Geluk: ,,Wij willen graag instrumenten om de segregatie tegen te gaan. Als een dubbele wachtlijst niet mag, dan willen we weten of er andere mogelijkheden zijn.''

De wethouder heeft de afgelopen tijd principeafspraken gemaakt met de schoolbesturen van het openbaar, katholiek en protestants-christelijk onderwijs. De islamitische en reformatorische schoolbesturen hadden volgens hem ,,bezwaren'', de algemeen-bijzondere scholen waren ,,terughoudend''.

Basisschool De Pijler in Rotterdam hanteert sinds 2002 een dubbele wachtlijst. De school moest door ruimtegebrek een wachtlijst invoeren, maar besloot tot een dubbele wachtlijst om de mix van allochtone en autochtone kinderen te behouden. Dit is in strijd met de wet, maar het gaat goed ,,totdat een ouder naar de rechter gaat'', aldus Geluk.

Door het invoeren van dubbele wachtlijsten moeten scholen in gemengde wijken weer meer een afspiegeling worden van de samenstelling van de wijk. Van de 190 basisscholen in Rotterdam zijn er 18 in verhouding tot de wijk `te wit' en 22 `te zwart'. Zo'n 100 basisscholen zijn zwart (70 procent allochtoon volgens de Rotterdamse definitie). Van de 60.000 basisschoolleerlingen in Rotterdam is 60 procent allochtoon.

achtergrond: pagina 3