Remkes (VVD) wil meer steun eigen partij

Minister Remkes (Binnenlandse zaken, VVD) heeft zijn partij dit weekeinde laten weten dat deze hem in de Tweede Kamer wil laten ,,bungelen''. VVD-fractieleider Van Aartsen ontkent dat.

Ook liet Van Aartsen weten dat indien het Kamerlid Wilders daartoe zelf het initiatief neemt, het de VVD-fractievoorzitter ,,een goed idee'' lijkt om eens te spreken over diens mogelijk terugkeer naar de VVD.

,,Ik ben geen lid van de afdeling bungelen, en dat wil ik niet worden ook'', aldus minister Remkes gisteren in een vraaggesprek met het dagblad de Telegraaf. Remkes doelde op de kritiek die Van Aartsen naar aanleiding van de moord op Van Gogh had gericht aan zowel Remkes als diens collega Donner (Justitie, CDA), als zouden zij niet krachtdadig genoeg zijn opgetreden.

Remkes: ,,Hoe komt de VVD erbij dat ik niet daadkrachtig genoeg zou zijn, daar herken ik me helemaal niet in''. Vervolgens maakt de minister in de Telegraaf een toespeling op het bestaan van richtingen in de VVD, waarbij hijzelf tot de rechter-, en Van Aartsen tot de linkervleugel zou behoren: ,,Ik zoek nog steeds naar een verklaring waarom de VVD me dit verwijt. Men weet donders goed dat ik niet behoor tot de duiven in de samenleving''.

Van Aartsen verdedigde zijn kritiek op de `eigen' minister met de opmerking ,,dat de volksvertegenwoordiging geen applausclub van de regering is''. Hij zei voorts dat de VVD een motie van wantrouwen niet heeft gesteund.

Desgevraagd zei Van Aartsen dat het hem ,,een heel goed idee'' lijkt om eens te spreken over een mogelijke terugkeer van het Kamerlid Wilders in de VVD. Maar dan moet Wilders, die vorige maand de VVD-fractie na een conflict verliet en sindsdien een hoog in de peilingen scorende éénmansfractie vormt, ,,daar wel zelf het initiatief toe nemen'', aldus de VVD-leider. Wilders zei vanochtend in een reactie ,,nooit of te nimmer'' terug te willen keren in de VVD. ,,De inhoudelijke verschillen tussen mij en de fractie zijn alleen maar toegenomen. Ik ben nu bezig met een nieuwe beweging. Als die mislukt, ga ik nog liever bij Albert Heijn werken dan terug te gaan bij de VVD.''