Nieuwe rechters tribunaal

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft eind vorige week een nieuwe lichting rechters gekozen voor het Joegoslavië-tribunaal. De Nederlander Alphons Orie, die de afgelopen vier jaar al rechter was bij het tribunaal, behoudt die functie.

Er waren uiteindelijk zeven stemrondes nodig, verdeeld over twee dagen, om tot een resultaat te komen. De stemming verliep moeizaam omdat er kritiek was op de geografische verdeling: zeven van de veertien gekozen kandidaten komen uit West-Europa.

De Algemene Vergadering heeft gekozen voor continuïteit. Vrijwel alle zittende rechters, die ingewikkelde rechtszaken zoals het Miloˇ­sevic-proces moeten afmaken, zijn herkozen. Alleen de Egyptenaar El Mahdi werd niet herkozen. Dat betekent dat het tribunaal geen rechter meer heeft uit een Arabisch land.

De rechters worden benoemd voor een periode van vier jaar. De gekozen rechters zijn de laatste lichting van het in 1993 op initiatief van de Veiligheidsraad van de Vernigde Naties opgerichtte ad-hoc tribunaal, omdat alle processen in 2008 in eerste aanleg moeten zijn afgerond. Er geldt dan nog een uitloop tot 2010 voor hoger-beroepszaken.

De gekozen rechters, in volgorde van het behaalde stemmental, zijn Mohamed Shahabuddeen (Guyana), Patrick Robinson (Jamaica, voorzittend rechter in het Miloševic-proces), Liu Daqun (China), Christine Van Den Wyngaert (België), Fausto Pocar (Italië, vice-president), Carmel Agius (Malta), Wolfgang Schomburg (Duitsland), O-gon Kwon (Zuid-Korea), Bakone Melema Moloto (Zuid-Afrika), Kevin Parker (Australië), Theodor Meron (Verenigde Staten, president), Iain Bonomy (Verenigd Koninkrijk), Jean-Claude Antonetti (Frankrijk), Alphons Orie (Nederland).