`Donner moet zin over godslastering schrappen'

Minister Donner (Justitie, CDA) moet een zinsnede over mogelijke verruiming van de strafbaarstelling van godslastering terugtrekken uit een brief die hij twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Alleen dan is Kamerlid Lousewies van der Laan (D66) bereid een motie over het schrappen van het gewraakte wetsartikel niet in stemming te brengen.

Dat zei Van der Laan dit weekend in reactie op de discussie die is ontstaan over haar motie. Vorige week diende D66, gesteund door LPF en GroenLinks, een motie in die ervoor pleit artikel 147 (over strafbaarstelling van godslastering) ,,te heroverwegen''. De PvdA trok zijn steun in. Doel van de indienders is het betreffende wetsartikel te schrappen. Minister Donner had eerder in een brief aangekondigd juist te willen onderzoeken of godslastering wellicht strenger kan worden gestraft.

Oud-D66-leider Van Mierlo heeft vrijdag een uur op Van der Laan gesproken over de kwestie. Van Mierlo zei zondag in Buitenhof voor uitstel van de motie te zijn. Van der Laan zegt geen argumenten gehoord te hebben om haar motie in te trekken.