Zorgverzekeraars in Nederland

De nieuwe Zorgverzekeringswet maakt een einde aan het ziekenfonds en aan de particuliere verzekering. Iedereen krijgt dezelfde standaardverzekering met daarin het basispakket zoals het nu al in de volksmond heet. Zorgverzekeraars bereiden zich voor op hun rol als concurrent en regisseur. Hoe doen zij dat en hoe gaan zij gunstige contracten afsluiten met de huisarts of het ziekenhuis? Worden er nog collectieve contracten afgesloten met werkgevers of kiest iedere werknemer zelf een bij hem of haar passende verzekering? Wordt de winst doorberekend naar de consument en ontstaat hierdoor een lagere premie? Wie gaat het financieren en hoe is het in de landen om ons heen geregeld ? De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006 – dan moet u gaan kiezen. Om die keuze te onderbouwen geeft dit Thema Gezondheidszorg u nu alvast een overzicht van de rol van de verzekeraars in Nederland en wat er precies gaat veranderen voor de patiënt en de consument.