Zorgverzekeraars in Nederland

Een nieuwe Zorgverzekeringswet ligt bij de Tweede Kamer. Bij invoering verdwijnt het verschil tussen het ziekenfonds en de particuliere verzekering. Zorgverzekeraars moeten veel meer doen dan administreren en uitkeren. Ze krijgen de regie in de zorg. Deze bijlage laat zien wat er gaat veranderen. Ook de kaart van verzekeringsland verandert. Meer concurrentie maakt ongewis hoeveel verzekeraars er over tien jaar nog zijn. En waar ze het grootst zijn.

Standaardverzekering

Iedereen is straks verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt te accepteren. Ze mogen iemand die mogelijk hoge gezondheidskosten met zich meebrengt niet weigeren. Net als nu in het ziekenfonds stelt de overheid een wettelijk verzekerd standaardpakket samen. Kinderen onder de 18 jaar hoeven met ingang van de Zorgverzekeringswet geen premie te betalen.

Zorgtoeslag

Om de kosten van de premie ook na invoering van de Zorgverzekeringswet voor iedereen betaalbaar te houden, komt er een zorgtoeslag. De hoogte van die zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Mensen moeten de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stort het bedrag vervolgens op de rekening. De zorgtoeslag wordt geregeld in de Wet op de Zorgtoeslag.

Concurrentie tussen zorgverzekeraars

De Zorgverzekeringswet wil de concurrentie bevorderen tussen de verschillende zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Als zorgverzekeraars gunstige contracten afsluiten met zorgaanbieders, kunnen ze de kostenvoordelen doorberekenen in een lagere nominale premie voor verzekerden. Het is verzekeraars overigens verboden om de hoogte van de nominale premie aan te passen aan de gezondheidssituatie of - vooruitzichten van de verzekerde. Ze mogen iemand met een handicap dus niet meer laten betalen dan een andere verzekerde.

Kiezen voor zorgverzekeraar

Verzekerde mogen elk jaar van zorgverzekeraars veranderen. Dat moet de zorgverzekeraars stimuleren om kwaliteit te bieden en servicegericht te werken. Bovendien dwingt de mogelijkheid voor verzekerden om te switchen de verzekeraars om hun polissen scherp te prijzen. Burgers profiteren zo optimaal van de concurrentie. Burgers kunnen hun keuze voor een zorgverzekeraar maken met een internetsite. Op deze zorgportal is vanaf 2005 vergelijkbare informatie beschikbaar over zorgverzekeraars.