Zorg en Zekerheid (Leiden)

Zorg en Zekerheid (Leiden) heeft 439.000 verzekerden (402.000 ziekenfonds en 37.000 particulieren).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 27,95 euro per persoon per maand. De aanvullende verzekeringen voor het ziekenfonds variëren van 6,05 euro tot 36 euro per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis.

Een basispakket particulier zonder eigen risico voor een alleenstaande van 30 jaar kost in 2004 115,88 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage) per maand. Zorg en Zekerheid werkt voor particulieren niet met aanvullende verzekeringen, maar met totaalpolissen met verschillende dekkingsomvang.

Zorg en Zekerheid: ,,Wij vinden het goed dat er na jarenlange vruchteloze pogingen nu eindelijk een basisverzekering voor iedereen gaat komen. We werden hoorndol van het voortdurend omzetten van polissen van ziekenfonds naar particulier en omgekeerd.

,,Wij hebben niks tegen marktwerking, maar we moeten wel goed opletten dat bepaalde groepen niet buiten de boot gaan vallen. Risicoselectie is weliswaar niet mogelijk bij de nieuwe basisverzekering omdat verzekeraars iedereen moeten accepteren, maar we zijn bang dat er via de aanvullende verzekering wel degelijk risicoselectie zal gaan plaatsvinden. Daarom moeten er waarborgen komen voor kwetsbare groepen, zeker nu de inhoud van het basispakket steeds verder dreigt te worden uitgekleed.

,,Waarmaken wat je in de polis belooft, daar komt het straks op aan als verzekerden meer keuzevrijheid hebben. Klip en klaar aangeven wat je kunt verwachten als je ziek wordt en doktershulp nodig hebt; zorg dicht bij huis kunnen leveren; snel declaraties betalen en brieven beantwoorden. Dat klinkt niet spectaculair, maar in de praktijk blijken veel verzekeraars zulke service niet te kunnen leveren. Zorg en Zekerheid kan dat wel.

www.zorgenzekerheid.nl