Weinig vertrouwen in politiek

Een meerderheid van de burgers in de wereld heeft geen vertrouwen in politieke leiders. Dit blijkt uit de Gallup-enquête `De stem van het volk', die is uitgevoerd in opdracht van het Wereld Economisch Forum. Door 63 procent van de 50.000 ondervraagde burgers in 60 landen worden de politieke leiders ronduit ,,oneerlijk'' genoemd.

60 procent vindt bovendien dat politici ,,te veel verantwoordelijkheden en macht hebben''. Terwijl 57 procent meent dat gezagsdragers zich ,,onder druk'' laten zetten door mensen met meer macht. Ruim de helft vindt dat politici zich ,,niet ethisch'' gedragen en 39 procent noemt ze ,,incapabel en incompetent''.

In Latijns-Amerika, West-Azië en Afrika kwalificeren ruim 8 op de 10 burgers hun leiders als oneerlijk. In West-Europa is dit wantrouwen met 46 procent het kleinst, met 12 procent in Nederland.

In Groot-Brittanië meent 72 procent dat de politiek zich onder druk laat zetten door mensen met meer macht, in de rest van Europa vindt 58 procent dit. De International Herald Tribune legt een verband met de steun van de Britse premier Blair aan de Amerikaanse president Bush.