Webcongres: Bied allochtonen meer stageplaatsen aan

Deelnemers aan het webcongres, het online dicussieplatform op www.nrc.nl/webcongres dachten na over de stelling dat allochtonen meer stageplaatsen moeten krijgen bij bedrijven. Helemaal mee eens, vond 67 procent.

Eens

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Het antwoord is: ja, want het zou de integratie van allochtonen zeer ten goede komen als bedrijven, ook in het midden- en kleinbedrijf, meer werk en stages aan allochtonen zouden kunnen bieden. Anderzijds moet men begrip hebben voor het probleem dat het juist in kleinere bedrijven moeilijker kan zijn werknemers op te nemen die te weinig opleiding hebben gehad of onvoldoende Nederlands spreken.''

David Engelhard, Utrecht: ,,Integratie begint met samen dingen doen, zoals werken, een vrijdagmiddagborrel drinken en samen ruziemaken zonder dat de nationaliteit, etniciteit of religie een rol speelt. Daarom moeten bedrijven meer moeite doen om allochtonen in dienst te nemen. Wel alleen `bij gelijke geschiktheid', want positieve discriminatie leidt tot grote bezwaren.''

Joke Meijer, Capelle aan den IJssel: ,,Ieder lid van de Nederlandse samenleving moet gelijke kansen hebben op werk, onderwijs, deelname aan het sociale leven etc. Het is daarom onacceptabel als een deel van de bevolking wordt achtergesteld.''

Carel Ris, Kortenhoef: ,,Een hele generatie pedagogen heeft hun gouden bergen voorgespiegeld als ze dat papiertje maar haalden. Als het in de praktijk na het diploma niet zo meezit, leidt dat tot frustratie, wat een opmaat kan zijn tot radicalisering.''

Egbert Boertien, Rotterdam: ,,Nu je rug naar allochtonen keren is wel het slechtste wat je kunt doen. Uiteraard zal van die kant ook actief moeten worden gewerkt aan vertrouwen. Scholing is van het allergrootste belang. In het vorige bedrijf waar ik werkte waren het vooral Marokkaanse, jonge goed opgeleide meisjes die de allochtone bevolkingsgroep vertegenwoordigden. Zij doen het meestal beter dan de jongens.''

Jaap van der Stel, Haarlem: ,,Het is altijd zo geweest dat arbeid het beste middel is voor maatschappelijke integratie en persoonlijke ontwikkeling. De morele oproepen tot integratie slaan de plank mis, als allochtonen van arbeidsdeelname zijn buitengesloten. Werkgevers moeten een proactief beleid voeren.''

Louis de la Combé, Hoogland: ,,Om non-participatie, vervreemding en alle daarmee samenhangende negatieve aspecten te voorkomen moeten we (ook oudere) allochtonen de kans bieden om hun kwaliteiten in het domein werk te bewijzen.''

Norbert Mergen, Doorwerth: ,,Mijn ervaring is dat in veel Duitse middelgrote bedrijven tweede-generatie-allochtonen management- of vergelijkbare posities bekleden. De Nederlandse tolerantie is in grote mate ingegeven door onverschilligheid en `not in my backyard'.''

Puck de Laat, Horst: ,,Als we in eindeloze colonnes buitenlandse werknemers blijven binnensleuren, moeten we ook voor goede huisvesting en werk zorgen. Het alternatief is dat we zelf de klussen, die we eigenlijk niet meer willen doen, weer zelf ter hand nemen.''

Oneens

Tjalco van der Meij, Borculo: ,,Bedrijven kunnen de problemen in de samenleving niet oplossen. Als de overheid/samenleving wil dat allochtonen meer kansen krijgen, moet dat door beter (taal)onderwijs en eventueel (tijdelijke) subsidies voor allochtone arbeidsplaatsen.''

Jan-Rutger Schrader, Enschede: ,,We moeten ophouden met de polarisatie tussen allochtonen en autochtonen. Een werkgever neemt bij voorkeur iemand aan die geschikt is voor de functie. Het getuigt van respectloosheid om allochtonen positief te willen discrimineren. De boodschap die daarvan uitgaat is: `Beste allochtoon, u bent eigenlijk minder geschikt voor de functie, maar voor de lieve vrede mag u hier komen werken.'''

Martin Donners, Nuth: ,,Het is niet de taak van bedrijven. Het is de taak van de overheid de voorwaarden te scheppen voor een betere integratie. De overheid heeft in het verleden verzuimd daarvoor de juiste prioriteiten te stellen.''

Klaas Wijbrandi, Uithoorn: ,,Meer stageplaatsen bieden aan allochtonen is discriminerend ten opzichte van autochtonen en dat is ook niet fair. Gelijke behandeling is noodzakelijk.''

Adriaan Blankenstein, Driebergen-Rijsenburg: ,,Allochtonen moeten zorgen dat ze voldoen aan de eisen die de werkgever aan alle kandidaten stelt: het beheersen van de Nederlandse taal, het kennen van de Nederlandse gewoonten en normen. Meer banen en stageplaatsen voor allochtonen zullen dan het gevolg zijn en niet een middel.''

Marcel Scheele, Leiden: ,,Als werkgevers slechte ervaringen hebben met allochtonen, en allochtonen onvoldoende het Nederlands beheersen om aangenomen te kunnen worden, dan moeten niet bedrijven meer gaan bieden aan allochtonen, maar dan moeten allochtonen meer gaan bieden aan bedrijven. Heb je als drop-out niets te bieden aan een bedrijf? Blijf dan op school. Dit geldt overigens evengoed voor autochtonen.''

Erik Betten, Utrecht: ,,We moeten ophouden onderscheid te maken tussen autochtone en allochtone werknemers. Je kunt niet van bedrijven verwachten dat ze onze maatschappelijke problemen oplossen.

Er is maar één oplossing voor het probleem dat we van integratie maken: geduld.''