VS door misstanden zelf verantwoordelijk voor haat

De wereld zag hoe een gewond en weerloos mens werd vermoord door een Amerikaans soldaat als ware het een aangereden hert. Zelfs als het om een incident gaat, hetgeen een tamelijk naïeve gedachte lijkt na eerder bekend geworden verschrikkingen, kan het het Amerikaanse beleid zwaar worden aangerekend dat dergelijke excessen mogelijk zijn. Het is onbegrijpelijk dat de Amerikaanse overheid niet lijkt te beseffen hoezeer zij door haar beleid en misstanden zelf verantwoordelijk is voor anti-Amerikaanse gevoelens, haat en terrorisme.

De afgelopen weken werd pijnlijk duidelijk dat ook in eigen land de gruwelijkheden van de `bevrijdingsmacht', waar wij deel van uitmaken, koren op de molen van polarisatie en extremisme zijn. Verbazend vind ik het dat de Nederlandse overheid geen aperte afstand neemt van een beleid waarin dit mogelijk blijkt.

Nog sneller dan voorheen moeten de Irakezen in Al-Muthanna hun eigen veiligheid leren garanderen, zodat de Nederlandse troepen kunnen worden teruggehaald en de Nederlandse associatie met Amerikaanse oorlogsmisdaden tot het verleden behoort.

    • Quinten Ruhé