VGZ (Nijmegen)

VGZ (Nijmegen) heeft 3,1 miljoen verzekerden (1,6 miljoen ziekenfonds, inclusief verzekerden van fusiepartner Trias; 800.000 particulieren, inclusief verzekerden van IZA en Trias).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 25,90 euro per persoon per maand.

Een basispakket particulier met een eigen risico van 250 euro voor een alleenstaande van 30 jaar kost in 2004 111,98 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage) per maand. VGZ heeft aanvullende verzekeringen die in prijs variëren van 5,50 euro tot 23,65 euro.

VGZ vindt de komst van de nieuwe verzekeringswet positief, met name door de invoering van marktwerking. ,,Wel maken we ons zorgen over het erg krappe tijdschema. Iedereen is gefocust op de datum van 1 januari 2006, maar die is alleen haalbaar als voor de zomer duidelijkheid bestaat over uitvoeringsdetails. Verzekeraars moeten ruim de tijd krijgen om alle veranderingen aan hun klanten uit te leggen, anders is het beter om invoering een jaar uit te stellen.

VGZ: ,,Het is belangrijk dat verzekeraars verstandig omgaan met de acceptatie voor aanvullende verzekeringen. Wij zullen bestaande klanten daarvoor automatisch accepteren, binnen redelijke grenzen. Ook nieuwe klanten zullen we niet selecteren op gezondheidsrisico's, maar ook daar geldt dat we geen brandend huis gaan verzekeren. VGZ verwacht hier geen problemen omdat het solidariteitsdenken onder zorgverzekeraars ruim verbreid is.

,,Wij gaan concurreren op het gebied van goede administratieve dienstverlening en de kwaliteit van zorgbemiddeling. We willen op beide lijstjes hoog scoren en doen dat ook nu al. Op prijs alleen willen we niet concurreren, maar als grootste zorgverzekeraar van Nederland, met een marktaandeel van 20 procent, staat VGZ sterk en kan vaak goede prijzen afspreken.''

www.vgz.nl