Vergelijking van duizend goede doelen

Deze week lanceerde de Donateursvereniging een website waarop de gegevens van een kleine duizend charitatieve instellingen vergeleken kunnen worden. De site, www.geefwijzer.nl, is een zoekmachine waarmee doelstellingen, financiële gegevens en andere informatie te vinden is.

De Donateursvereniging is onafhankelijk en heeft als oogmerken inzicht geven in het grote aantal goede doelen (`wie is wie en wie doet wat?'), de transparantie vergroten en wensen van zowel donateurs als goede doelen beter op elkaar afstemmen.

Er zijn in Nederland ongeveer dertigduizend goede doelen, waarvan twee- tot drieduizend actief aan fondsenwerving doen. De enige controle-instantie in de sector is het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat een keurmerk uitdeelt. De Donateursvereniging probeert zo veel mogelijk gegevens over doelstellingen, activiteiten en financiën in kaart te brengen.

Aanleiding tot de oprichting van de vereniging is onrust en ontevredenheid onder Nederlandse donateurs. Zo ontstond eerder dit jaar ophef over het salaris van de medisch directeur van de Hartstichting, wat een negatieve invloed had op de opbrengsten van de collecte van die stichting.

De Donateursvereniging probeert de doorzichtigheid van de sector te vergroten door het uitreiken van een `Transparant Prijs' voor het beste publieke jaarverslag. Dit jaar ging die prijs naar KWF Kankerbestrijding.

De website www.geefwijzer.nl is op de eerste plaats een zoekmachine, waar iemand een geschikte bestemming voor giften kan vinden, onder andere aan de hand van verschillende doelgroepen, categorieën en werkgebieden. Wie bijvoorbeeld een donatie wil doen ten behoeve van vrouwen en onderwijs in Latijns-Amerika komt uit op een selectie van drie projecten (in Colombia, Peru en Brazilië), waarvan één werkt op religieuze grondslag.

Op de website blijken kinderen, armen, gehandicapten en zieken de meest courante doelgroepen. Veel instellingen proberen hun doel te verwezenlijken door het inzamelen van spullen. Kleding en tweedehands goederen zijn het meest populair, maar ook inktcartridges, schoenen en gereedschap worden ingezameld.

De website is een initiatief van Esther Jacobs, die enkele jaren geleden de organisatie Coins for Care opzette. De bedoeling is dat de Donateursvereniging een soort consumentenbond wordt. Momenteel heeft de vereniging bijna tweeduizend leden (het lidmaatschap is gratis), maar iedereen die wil dat er verantwoord met giften wordt omgesprongen, zou eigenlijk lid moeten worden, zegt Jacobs in een interview dat ook op de website te vinden is.

www.geefwijzer.nl

    • Hans van Laarhoven