Univé (Alkmaar)

Univé (Alkmaar) heeft 805.000 verzekerden (505.000 ziekenfonds en 300.000 particulier).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is 24,95 euro per persoon per maand.

Een basispakket particulier zonder eigen risico voor een alleenstaande van 30 jaar kost in 2004 92,79 euro (inclusief verplichte wettelijke bijdrage) per maand. Univé heeft een aanvullende verzekering van 10,50 euro per maand.

Univé: ,,Het is goed dat verzekerden meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en zelf keuzes kunnen maken. Wij ervaren het als positief dat zorgverzekeraars zich moeten gaan inspannen om kwalitatief goede zorg te contracteren voor hun verzekerden. Een nadeel is dat de belangrijkste verzekeraars voor de helft van hun inkomen afhankelijk worden van een systeem van normuitkeringen. De ziekenfondsen werken er nu al mee, maar dat systeem blijkt niet stabiel genoeg.

,,Univé profileert zich met de leus dat bij ons de verzekerde en niet de winst centraal staat. Wij zijn geen beursgenoteerd bedrijf, maar een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen ons onder meer onderscheiden met transparante polissen. De verzekeringsmarkt is nu veel te ondoorzichtig door alle differentiatiemogelijkheden. Het wordt tijd dat verzekeraars op dat punt meer helderheid creëren en gaan snoeien in het enorme aanbod. Wie dat niet doet moet maar eens door het ijs zakken. Dat zal zeker gebeuren als consumentenorganisaties en toezichthouders vergelijkende rapporten gaan publiceren.''

www.unive.nl