Trias (Gorinchem)

Trias (Gorinchem) heeft 360.000 verzekerden (330.000 ziekenfonds en 30.000 particulier). De nominale ziekenfondspremie in 2004 is 24,90 euro per maand, in 2005 zal de premie ongeveer op 28,50 euro uitkomen.

Een basispakket particulier zonder eigen risico en zonder wettelijke bijdrage kost 70,44 euro per maand in 2004.

Trias heeft een aanvullend pakket waarmee onder andere fysiotherapie, kraamhulp, de pil en alternatieve geneeswijzen worden vergoed. Dit kost 5,50 euro per maand. Voor 11,80 euro per maand worden in het `aanvullend extra' pakket ook bijvoorbeeld IVF en klassieke homeopathie vergoed. Daarnaast heeft de verzekerde voor 7,50 euro per maand een `tand eenvoudig' verzekering. Trias heeft ook een `tand uitgebreid' verzekering. Deze kost 13,80 per maand en vergoedt onder andere beugels, kronen en implantaten.

Trias: ,,Doordat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen bestaan er veel onduidelijkheden. Die komen straks te vervallen en dat is goed. Daarnaast zijn we straks verlost van het fenomeen dat verzekeraars cliënten weigeren. Mensen die extra risico op ernstige ziektes lopen, zitten nu gevangen in het systeem, en dat is verkeerd.

,,Wij willen ons duidelijk anders gaan positioneren. Zoals het nu lijkt gaan we Trias binnen een jaar omvormen tot een coöperatie. Mensen zijn dan niet langer alleen verzekerd bij ons; ze zijn lid. Door middel van een klantenpanel kunnen verzekerden input geven en zaken op de agenda plaatsen. Stel het panel zet ouderen en bewegen op de agenda. Dan kunnen wij afspraken maken met sportscholen en onze oudere leden korting geven op bewegen. We willen de betrokkenheid van onze verzekerden vergroten. Trias moet herkenbaar zijn als een organisatie die dicht bij de klant en de zorg staat.''

www.trias.nl