Tom Wolfe

`I am Charlotte Simmons', de ambitieuze derde roman van Tom Wolfe, is een satirische ontleding van de Amerikaanse academische wereld. Hoe een onschuldig meisje uit de bergen van North Carolina te gronde gaat aan de corruptie van de universiteit.

,,Voor iedereen die wel eens een semester op een Amerikaanse universiteit heeft doorgebracht, is het boek een orgie der herkenning. [...] Zijn stijl is even exuberant als humoristisch, en de plotlijnen die hij uitzet zijn memorabel. Maar hoeveel brille hij ook tentoonspreidt, hij is allesbehalve Meester van het Universum [...] niet langer het medium van de Zeitgeist, maar `gewoon' een entertainer in de literatuur.''

Pieter Steinz, 19 november 2004

Uitg. Jonathan Cape, 676 blz. €24,95. Een Nederlandse vertaling verschijnt begin 2005 bij Prometheus.

cccCC