Tevreden veertigers

Wij zijn jonge veertigers, niet in loondienst, die beschikken over een appeltje voor de dorst, onder meer een eigen huis, waarmee we na ons werkzame leven tot ons 80ste hopen toe te kunnen. De kans dat we nog ouder worden, is niet denkbeeldig. Bestaat er een pensioen dat pas na die leeftijd uitkeert, uiteraard tegen een lagere premie dan een ouderdomsverzekering die bij 60 of 65 ingaat?

(N. G.)

In theorie kunt u een lang uitgestelde lijfrente sluiten, maar ik betwijfel of dat zinnig en voordelig is en of de verzekeraars dit willen bieden, hoewel het voor hun qua sterfterisico voordelig is. Niet doen. Bedenk liever een andere oplossing en neem daarvoor de tijd.

    • Adriaan Hiele