Terrorisme is zeer gebaat bij een verdeelde samenleving

De brede analyse van prof. Van der Zwan (Opinie & Debat, 13 november) over het gebrek aan leiding en regie van onze regering dient van een kanttekening te worden voorzien.

Het is de hoogleraar ongetwijfeld bekend dat bij een analyse van een probleem allereerst een duidelijk beeld moet worden geschetst van het hoe en waarom het probleem is ontstaan.

Het ligt voor de hand dat de sociaal-democraat Van der Zwan ongaarne bereid zal zijn om het `hoe en waarom' van de huidige problematiek van ons land uit de doeken te doen. Het is voornamelijk de sociaal-democratische beweging die in de afgelopen halve eeuw de afhankelijkheid van de staatszorg van de burgers, met meest goede bedoelingen en idealen, vorm en inhoud heeft gegeven. Deze afhankelijkheid van de staat heeft ertoe geleid dat het volk in tijden van nood zoals vandaag de verantwoordelijkheid voor de ontstane problematiek als vanzelfsprekend bij de staat legt. Men heeft afgeleerd voor zichzelf te zorgen, weerbaar en waakzaam te zijn.

Belangrijke mensen als Van der Zwan zouden de moed moeten tonen het niet te laten bij het signaleren van de onmacht van het landsbestuur dat pas is aangetreden toen het probleem zich op navrante wijze (episode-Fortuyn) begon af te tekenen.

Het volk heeft nu meer dan ooit behoefte te weten dat het ongetwijfeld goed bedoelde idealisme van de maakbare samenleving is mislukt. Een heldere en openhartige erkenning daarvan zal de burger in nood aanzienlijk meer vertrouwen bieden dan de voortdurend afbrekende kritiek op de gang van zaken.

Ten slotte en niet het minste: het internationale en nationale terrorisme is zeer gebaat bij een verdeelde, verwarde en angstige samenleving.

    • H.G. Pellikaan