Student wil bredere keus, geen rugzak met geld 2

Ik verbaasde me bijzonder over het artikel van dr. Ton van Rietbergen. Volgens hem zit niemand te wachten op een grotere keuzevrijheid in de wetenschap en al helemaal niet in de bètawetenschappen. Geen enkele duidelijke redenering kwam in zijn stuk naar voren waarom dat zo zou zijn.

Het argument dat de verdieping verloren gaat in het bètaonderwijs, zou kunnen kloppen, maar is niet per definitie waar. Talloze rapporten van AXIS, het deltaplan en OCW zelf (onder andere het 120 pagina's tellende rapport `Wisselstroom') zeggen namelijk precies het omgekeerde. Een bredere keus (vooral in de bètahoek) zou moeten leiden tot grotere aantallen studenten. Het enige wat ik me kan voorstellen, is dat de heer Van Rietbergen het niet eens is met de huidige lijn van het CvB dat ook hiervoor pleit en enigszins gefrustreerd is.

    • Kevin Kosterman
    • Student Biologie aan de Universiteit Utrecht