Student wil bredere keus, geen rugzak met geld 1

In NRC Handelsblad van 15 november legt Ton van Rietbergen uit waarom een student geen rugzak met geld van staatssecretaris Rutte nodig heeft. Hij noemt daarvoor drie argumenten, maar ik wilde daar nog een vierde aan toevoegen.

Het idee van Rutte is dat studenten met een rugzak kritischer worden wat betreft het onderwijs dat zij krijgen en naar een andere universiteit gaan als dit onderwijs hun niet bevalt. Ik ben zelf derdejaars student elektrotechniek aan de TU in Eindhoven, waar er een hoop mogelijkheden zijn tot inspraak voor studenten. Zo zijn er de eerste-, tweede- en derdejaarraad, een studentenbureau, een evaluatiecommissie, een onderwijscommissie, een faculteitsraad, een studievereniging met een commissaris onderwijs en een overkoepelend studentenoverleg. Al deze commissies en raden houden zich op verschillende niveaus en op verschillende gebieden met de kwaliteit van het onderwijs binnen de faculteit bezig en in al deze commissies zitten studenten (sommige tellen zelfs uitsluitend studenten). Een niveau hoger is er nog een universiteitsraad, met ook daarin studenten, die het onderwijs over de hele universiteit kan beïnvloeden. Anders gezegd: er zijn voor mij als student een heleboel mogelijkheden om zelf de kwaliteit van het onderwijs te beïnvloeden. Weglopen naar een andere universiteit is niet alleen gemakzuchtig maar getuigt mijns inziens ook van een gebrek aan academische betrokkenheid.

    • Lennart Verheijen