Salland (Deventer)

Salland (Deventer) heeft 87.000 verzekerden (84.000 ziekenfonds en 3000 particulier). De nominale ziekenfondspremie in 2004 is 26,75 euro per maand.

De premie voor een particuliere verzekering is afhankelijk van de situatie van de verzekerde. De kosten van een zorgpolis voor een alleenstaande van 30 jaar zonder eigen risico kunnen variëren tussen de 75,23 en 115,57 euro per maand. Deze kosten zijn exclusief wettelijke bijdragen.

Salland heeft drie aanvullende pakketten. Het verschil tussen de pakketten zit vooral in de hoogte van de vergoedingen. De goedkoopste kost 11 euro per maand. De uitgebreidste kost 28,50 euro per maand.

Salland: ,,Wij zijn bezorgd over de toegang van chronisch zieken en minder bedeelden tot de zorg. Die wordt met de nieuwe zorgverzekering niet beter. De kosten van de zorg rijzen de pan uit. Daar moet wat aan gedaan worden. De solidariteit verschuift van publiek naar privaat, daar kunnen we niet omheen. Maar de stelselwijzigingen zijn te veel bedrijfseconomisch en gaan niet over de werkelijke zorg.

,,Wij zijn de kleinste regionale zorgverzekeraar. Dat heeft veel voordelen. Een aanvraag hoeft bij ons niet langs allerlei afdelingen te gaan; Salland is geen logge organisatie. Wij hebben een uitstekende positie in de regio, die willen we versterken door schaalvergroting. Vorig jaar zijn wij vijf procent gegroeid, daar gaan we dit jaar weer voor. Dat kan langs verschillende kanalen. We gaan de samenwerking met andere verzekeraars, zorgaanbieders en andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Arbo-diensten, aan. Wij geloven in de toekomst voor regionale zorgverzekeraars.''

www.salland.nl