Prijs bepaalt keuze zorgverzekeraar

Prijs is verreweg het belangrijkste criterium bij de keuze van Nederlanders voor een ziektekostenverzekering. Alleen hetzelfde pakket tegen lagere kosten kan hen in groten getale verleiden van verzekeraar te veranderen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van NRC Handelsblad heeft uitgevoerd onder 1.054 personen van achttien jaar en ouder. Zij vormen samen een representatief beeld van de bevolking. De enquête is gehouden vooruitlopend op een grote herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Als het parlement daartoe besluit, wordt het nieuwe stelsel in 2006 van kracht.

De omvang en kwaliteit van de verzekerde zorg (is er bijvoorbeeld behandeling in het buitenland, vrije keus van ziekenhuis, korte wachttijd) blijken verzekerden veel minder aan te zetten om over te stappen dan de prijs. Wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening vloeit dit voort uit de grote tevredenheid over de huidige verzekeraar: 93 procent van de ondervraagden is tevreden of zeer tevreden, ziekenfondspatiënten nog iets meer dan particulieren.

Zo'n 6 procent van de verzekerden overweegt op dit moment van verzekeraar te veranderen. Driekwart van de potentiële switchers zit in het ziekenfonds.

Zorgverzekering: Bijlage Thema