OZB (Hengelo)

Bij ziekenfondsverzekeraar OZB (Hengelo) zijn 20.000 mensen verzekerd. Bij ziektekostenverzekeraar OZF zijn 25.000 mensen particulier verzekerd.

De nominale ziekenfondspremie bij OZB is 25,00 euro per maand in 2004.

De premie voor het basispakket van een particulier verzekerde bij OZF is afhankelijk van het collectief. De premie voor een medewerker van Akzo Nobel bijvoorbeeld is 149,00 euro per maand. De helft van dit bedrag wordt betaald door Akzo Nobel.

OZB en OZF hebben een aanvullende verzekering. Deze kost 24,00 euro per maand. De aanvullende verzekering vergoedt fysiotherapie, tandheelkunde, alternatieve geneeskunde en andere diensten.

OZB: ,,Wij zijn niet erg enthousiast over het ontwerp voor de nieuwe zorgverzekering. Volgens het regeerakkoord moesten verzekerden meer verantwoordelijkheid krijgen en moest er minder administratie komen. In het wetsontwerp is daar niet veel van terechtgekomen. Het nieuwe stelsel vereist veel gecontracteerde zorg, dat brengt veel bureaucratie met zich mee en dat kan de kwaliteit van de zorg aantasten.

,,Wij hebben altijd strak samengewerkt met werkgevers. Dat blijven wij doen want daardoor krijg je een win-win-situatie. Wij zetten ons in voor de verzekerden, de werknemers maar ook voor de werkgevers. Wij richten ons op het oplossen van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblemen.''

www.ozf.nl