Opbrengst nalatenschap Luns hoort aan de staat

Mij brak de klomp bij het lezen dat de opbrengst van de nalatenschap van oud-minister Luns ter waarde van 170.000 euro niet aan de staat wordt uitgekeerd, maar aan de familiale erfgenamen (NRC Handelsblad, 17 november). De kunstvoorwerpen heeft Luns in zijn ambt als gift van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders geaccepteerd. De schenkers moeten dat gedaan hebben om bij onze voormalige minister in een goed blaadje te komen staan dan wel in de verwachting dat onze Jozef daar iets voor terug zou doen. Immers: giften aan ambtenaren, bestuurders en hoogwaardigheidsbekleders worden niet gedaan vanwege hun blauwe ogen, maar in de verwachting er iets voor terug te krijgen. Dat nu is een strafbaar feit, een ambtsmisdrijf, strafbaar gesteld in artikel 363 Wetboek van Strafrecht.

Dus: de opbrengst moet aan de staat ten goede komen. Zo niet, dan moet er als nog vervolging komen van hen die deze 170.000 euro in het handje krijgen. Er zijn nogal wat bestuurders en ambtenaren voor heel wat minder vervolgd.

    • Doortje van Popel-Schellens