Menzis (Zwolle)

Menzis (hoofdkantoor Zwolle) heeft bijna 2 miljoen verzekerden (1,4 miljoen ziekenfonds en 600.000 particulier), verdeeld over Amicon (Enschede 930.000 ziekenfonds en 170.000 particulier), AnderZorg (Groningen 41.000 ziekenfonds en 13.000 particulier), Geové (Groningen/Velp 372.000 ziekenfonds en 238.000 particulier), Nederzorg (Rotterdam- 25.000 ziekenfonds), NVS (Rotterdam - 133.000 particulier) en Rijnmond (Rotterdam - 31.000 particulier).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 bedraagt bij Amicon, AnderZorg, Geové en Nederzorg respectievelijk 22,90 euro, 17,95 euro, 26,30 euro en 21,75 euro per persoon per maand.

Een basispakket particulier voor een alleenstaande van 30 jaar kost in 2004 bij Amicon 86,10 euro per maand (eigen risico 125 euro), bij AnderZorg 75,80 euro (eigen risico 600 euro, bij Geové 72,10 euro (eigen risico 600 euro), bij NVS 104,80 euro (geen eigen risico) en bij Rijnmond 151,80 euro (geen eigen risico en met tandartszorg). Alle bedragen zijn inclusief verplichte wettelijke bijdrage van 42,80 euro.

De goedkoopste aanvullende verzekering voor volwassenen kost bij Amicon 12,50 euro per maand, bij AnderZorg 6 euro, bij Geové 4,95 euro en bij Nederzorg 4,95 euro.

Menzis vindt het positief dat er een vast pakket met acceptatieplicht komt, terwijl verzekerden toch kunnen kiezen tussen verzekeraars. ,,Wij geloven dat de stelselwijziging tot marktwerking zal leiden, het is zeker geen wassen neus. Menzis heeft er alle vertrouwen in dat het vereveningssysteem waarmee verzekeraars elkaar onderling moeten compenseren voor een scheve verdeling van risico's, rechtvaardig uit zal gaan pakken. Sommige collega's zijn bang voor ongunstige effecten daarvan, maar dan zal het om aanloopproblemen gaan die kunnen worden opgelost.

,,Wij denken straks goed te kunnen concurreren via onze aanvullende pakketten voor voorzieningen die buiten de basisverzekering vallen. Daar hebben we al veel succes mee gehad toen tandheelkunde uit het ziekenfondspakket verdween. Omdat we bijna 2 miljoen verzekerden hebben hoeven we nauwelijks aan risicoselectie te doen bij zulke herverzekeringen.

,,We onderscheiden ons nu al door onze goede service en bereikbaarheid, wat bij anderen vaak nog een probleem is. Onderscheidend is ook dat we met het oog op de schaarste aan zorgaanbieders en de voortschrijdende vergrijzing zelf eerstelijns gezondheidszorgposten opzetten. We hebben een hulpmiddelendistributiecentrum en sinds kort is het ook mogelijk om via e-mail een consult te krijgen.''

www.amicon.nl

www.anderzorg.nl

www.geove.nl

www.nederzorg.nl

www.nvs-verzekeringen.nl

www.rijnmond.com