Kabinet zet plannen voor AOW door

Het kabinet ziet niets in het PvdA-voorstel om werknemers te laten kiezen wanneer zij hun AOW laten ingaan. Volgens minister De Geus mag er geen twijfel over ontstaan dat de AOW een ,,vaste waarde'' is.

Het Kamerlid Bussemaker (PvdA) wilde laten onderzoeken of het mogelijk is om werknemers die na hun 65ste doorwerken meer AOW te geven, en werknemers die eerder stoppen een lagere ouderdomsuitkering. Bussemaker verwees daarbij naar Zweden, waar een soortgelijk model gangbaar is. Het PvdA-voorstel had in principe de steun van VVD, D66 en GroenLinks. Maar minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) wees het voorstel af. Volgens hem heeft het PvdA-plan de afgelopen week voor onrust gezorgd bij de leden van de vakbonden.

De bewindsman zei dit gisteren bij de behandeling van het wetsvoorstel over de nieuwe regeling voor VUT, prepensioen en levensloop. Het kabinet wil per 1 januari 2006 de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies afschaffen, om het gebruik van deze regelingen te ontmoedigen, zodat werknemers langer blijven doorwerken. In plaats van VUT en prepensioen komt er een levensloopregeling waarmee werknemers kunnen sparen voor verlof. Dit verlof kan worden ingezet tijdens het `spitsuur van het leven', bijvoorbeeld om voor kinderen te zorgen, maar ook om vervroegd te stoppen met werken.

Het kabinet legde begin deze maand het slepende conflict met de vakbeweging over de nieuwe regeling bij door een sociaal akkoord te sluiten. De linkse oppositiepartijen hebben desondanks nog veel bezwaren tegen het wetsvoorstel, zo bleek gisteren tijdens het overleg. De PvdA verwacht niet dat de nieuwe regeling de arbeidsparticipatie zal bevorderen, zoals het kabinet hoopt. De sociaal-democraten vrezen dat werknemers de levensloopregeling massaal zullen gebruiken om eerder met pensioen te gaan, en niet voor zaken als zorgverlof. Het kabinet voelt er echter niets voor om vast te leggen voor welke vormen van verlof de levensloopregeling gebruikt mag worden.

De oppositie maakte ook bezwaar tegen het voornemen van het kabinet om de nieuwe regeling per 1 januari 2006 in te voeren. PvdA, GroenLinks en SP pleitten voor uitstel tot 2008. Volgens Kamerlid Vendrik (GroenLinks) moeten de regelingen eerst door de Pensioen- en Verzekeringskamer onder de loep genomen worden.

De regeringsfracties in de Kamer steunen het wetsvoorstel. CDA en VVD stelden wel enkele aanpassingen voor. Zo willen zij dat de levensloopregeling ook gebruikt mag worden om een inkomensachteruitgang op te vangen. Ouderen zouden dan langer kunnen blijven doorwerken door in deeltijd te gaan werken of over te stappen op een lichtere functie. De beide bewindslieden voelden hier niets voor. De Kamer debatteert komende woensdag verder over het wetsvoorstel.