Kabinet akkoord over huren

De huur van een kwart van de woningen op de huurmarkt wordt vanaf 2006 vrijgegeven. Hiermee wordt de omvang van de `vrije sector' vervijfvoudigd. Dit heeft minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) gisteren na afloop van de ministerraad verklaard.

Dekker geeft woningen vrij waarvan ze verwacht dat deze ,,het meest op zullen brengen''. Met de liberalisering wil het kabinet corporaties aanzetten om meer woningen te bouwen voor midden- en hogere inkomens.

Ook in het gereguleerde deel van de woningmarkt krijgen verhuurders meer invloed op de huur. Zij mogen ieder jaar meer vragen voor hun woningen, oplopend tot de inflatie plus drie procent in 2009. In ruil hiervoor verplichten ze zich gezamenlijk zowel volgend jaar als het jaar daarop 19.000 woningen te bouwen en in 2007 25.000. Hierdoor moeten de 170.000 woningzoekenden makkelijker aan een huis geholpen worden.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden door deze maatregel huurwoningen ,,in betere buurten, populaire stadswijken en randgemeenten'' onbetaalbaar. In het huidige huurbeleid zijn verhuurders verplicht een bepaald percentage aan sociale woningbouw te verrichten in dure wijken. Als in 2006 volgens de plannen in één keer 600.000 woningen worden geliberaliseerd, denkt de VNG dat er minder gemengd gebouwd zal worden.

Volgens Aedes, de koepelorganisatie van de woningcorpraties, zullen de huren onder het nieuwe regime niet de pan uit rijzen. De minister geeft meer ruimte om huren te verhogen, maar dat leidt volgens directeur P. Boerenfijn niet automatisch tot hogere huren, ,,er zijn woningen te duur, te goedkoop en precies goed geprijsd.''

Mensen die huursubsidie ontvangen krijgen de kosten van hogere huren gecompenseerd. Om dit te bekostigen moeten verhuurders jaarlijks ten minste 250 miljoen euro meebetalen aan de huursubsidieuitgaven. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau kan dit de overheid een jaarlijkse besparing van 300 miljoen opleveren.