Intensief gebruik van computer verhoogt risico op glaucoom

Zwaar computergebruik kan leiden tot glaucoom (een te hoge druk binnen de oogbal), zo blijkt uit een Japans onderzoek onder 10.000 werknemers. Dat risico geldt vooral voor mensen die bijziend zijn (Journal of Epidemiology and Community Health, dec 2004).

Wetenschappers van de Toho University School of Medicine in Tokio hebben het gezichtsveld gemeten bij werknemers van vier verschillende bedrijven. Samen waren dat 10.000 mensen, voor 90% mannen, want in Japan werken er maar weinig vrouwen. De deelnemers moesten een enquête invullen over computergebruik, thuis en op het werk, en eventuele oogklachten. Op basis van hun zelf opgegeven computergebruik zijn de deelnemers vervolgens opgedeeld in lichte, middelmatige en zware computerwerkers. De echt zware `gevallen' werkten al meer dan 20 jaar volle dagen achter de computer.

Bij 522 (5,1%) van de deelnemers was het gezichtsveld deels uitgevallen. Uit een grondiger oogonderzoek bij deze groep bleek dat 165 van hen leden aan glaucoom. Daaronder waren 1,8 zoveel zware computergebruikers als in de groep zonder glaucoom.

Bij verdere analyse van de Japanse resultaten bleek dat er een duidelijke relatie bestond tussen intensief computergebruik, glaucoom en bijziendheid. Van de 165 mensen met glaucoom hadden er 136 een bril wegens bijziendheid (5 voor verziendheid en de overigen hadden geen bril nodig). De onderzoekers weten niet waarom dit zo is.

Bij glaucoom wordt de doorstroming van vocht door het oog belemmerd, waardoor de druk stijgt. Dat leidt uiteindelijk tot beschadiging van de oogzenuw en dus tot uitval van het gezichtsveld. Omdat dit proces aan de rand van het gezichtsveld begint, merkt iemand daar zelf pas iets van als de beschadiging al heel ver gevorderd is. Met medicijnen kan de druk weer verlaagd worden. Als dat niet voldoende is, maakt de oogarts met een laser een nieuw afvoerkanaaltje.

Een beperking aan het Japanse onderzoek is dat bijziendheid op zichzelf al een risicofactor is voor glaucoom en dat er heel veel bijziende Japanners zijn. Ook deden er maar weinig vrouwen aan het onderzoek mee. Maar toch, omdat glaucoom zo sluipend en pijnloos verloopt en zonder behandeling uiteindelijk leidt tot blindheid, lijkt het verstandig dat bijziende mensen die al jarenlang de hele dag achter de computer zitten, hun ogen laten controleren op gezichtsvelduitval en verhoogde oogdruk.

    • Bart Meijer van Putten