Het hard aanpakken van islamitische afvalligen

Zaterdag 13 november heb ik in Opinie & Debat twee mooie, diepgravende en bij vlagen zelfs ontroerende artikelen gelezen van Hafid Bouazza en Afshin Ellian. Vooral de constatering van Ellian dat Nederland op dit moment niet in staat is vluchtelingen van islamitisch geweld adequaat te beschermen, greep mij aan. Als Nederlander schaam ik mij hier voor.

Ik was verbaasd om vervolgens in de bijdrage van Shervin Nekuee (NRC Handelsblad, 15 november) te lezen over het `islamofobisch gebrul' van Bouazza en Ellian. Hebben Nekuee en ik wel dezelfde teksten gelezen? En wat leest Nekuee dan precies? Is het dan toch waar dat afvalligen van de islam extra hard worden aangepakt door de islamitische geloofsgemeenschap? Misschien tijd voor een kritische zelfanalyse, mijnheer Nekuee?

    • Michel van DIjk