Grootste Nederlander of grootste fiasco? 3

Welk een afgrijzen: Pim Fortuyn zou de `grootste Nederlander' zijn! Een burgerlijk, gezapig volk dat een volksmenner met een gemiddeld oppervlakkig gedachtegoed en een bovengemiddelde aanmatiging tot deze rang verheft, voor Willem de Zwijger en Willem Drees. Van Oldenbarnevelt (zonder wie het huis Oranje in de persoon van Maurits niet eens Willem de Zwijger zou zijn opgevolgd) of Johan de Wit, een ware Nederlander, komen niet eens in beeld. Wat een volk! Was ik een Marokkaan, Turk of een andere nieuw- of oudkomer (voor Engelssprekende nieuwkomers gelden geen inburgeringseisen), met kennis van de Nederlandse geschiedenis, dan zou ik integreren met een volk dat tot deze keuze komt, een intellectuele schande vinden.

    • Petrus C. van Duyne
    • Universiteit van Tilburg