Godslastering

In de krant van 17 november wordt Kamerlid Rouvoet aangehaald die spreekt over smadelijke godslastering. Veel journalisten en politici schrijven en spreken over het al of niet strafbaar houden van smadelijke godslastering. Artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht spreekt evenwel niet van smadelijke godslastering, maar van smalende godslastering.

Een klein nuanceverschil.

    • Mr E.T. van den Hout