Geef elke moskee een plaatselijke kerk als partner

Prachtig die telefoondienst van de Raad van Kerken en het versterken van contacten tussen kerk en moskee (NRC Handelsblad, 15 november). Mij gaat dit echter niet ver genoeg. Ik pleit ervoor dat elke moskee, die dat op prijs stelt, van de ongeveer 450 in Nederland, een plaatselijke kerk tot partner krijgt. Katholiek of protestant, gereformeerde bond of remonstrant, dat doet er niet toe. Uit vele voorbeelden ter navolging noem ik de protestantse (oorspronkelijk gereformeerde) Bergsingelkerk in Rotterdam. Deze kerk is de overbuurvrouw van de islamitische universiteit. Maar ze onderhoudt ook al minstens zes jaar goede relaties met de Turkse Gultepe moskee in de Erasmusstraat. Men eet samen, houdt thema-samenkomsten over allerlei onderwerpen en in het kader van het project `Preken voor andermans paraochie' heeft de imam tijdens een kerkdienst gesproken over `Jezus in de koran'. Moslims en christenen kunnen van elkaar leren als het erom gaat gelovig te zijn in een seculiere samenleving. Zo'n partnerschap kan een blijvende bijdrage leveren aan de integratie van moslims. Er is niet meer dan een tijdelijk project voor nodig om de bestaande contacten in kaart te brengen en nieuwe te stimuleren en te begeleiden.

    • Dr Jan Slomp