Garantie tot de hoek?

Mijn broer stuurde me een folder over investeren in duurzaam hardhout met een gegarandeerd rendement van 7,4, 8,1 of 8,4 procent. Daar is hij erg enthousiast over. Wat vindt u van dit soort beleggingen?

(O. de A.)

In het algemeen heeft zo'n garantie alleen waarde als in de folder staat wie de garantie biedt, hoelang deze duurt en hoe deze berekend of bepaald wordt. Meer dan eens garandeert een bedrijf zich (indirect) zelf. Dat is geen garantie. Komt deze van een (Nederlandse) bank, dan ziet het er beter uit. Maar ook moet je als belegger de garantievoorwaarden kennen, liefst uit de mond van de garantiebieder, want er wordt heel wat verzwegen in de financiële wereld.

    • Adriaan Hiele