Fries

In het artikel Met Fries leer je sneller Engels (19 november, pagina 6) staat dat in 54 procent van de gezinnen in Friesland Fries wordt gesproken. Dit is niet correct, er wordt juist Nederlands gesproken.