Fortis ASR (Utrecht)

Fortis ASR (Utrecht) heeft bijna 300.000 verzekerden (95.000 ziekenfonds en 204.000 particulier), verdeeld over de maatschappijen SR-Zorg (95.000 ziekenfondsverzekerden), De Amersfoortse Verzekeringen (105.000 particulieren), AMEV (10.000 particulieren), Stad Rotterdam Verzekeringen (67.000 particulieren) en Woudsend Verzekeringen (22.000 particulieren).

De nominale ziekenfondspremie voor 2004 is bij SR-Zorg 27,95 euro per maand. Een aanvullende verzekering kost 18,95 euro.

Een basispakket particulier voor een alleenstaande van 30 jaar zonder eigen risico kost bij de vier particuliere verzekeraars 138,47 euro per maand (inclusief verplichte wettelijke bijdrage). Dit pakket bevat vergoedingen voor fysiotherapie, tandartskosten volwassenen, brillenglazen en contactlenzen. De Amersfoortse, AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend kennen geen aanvullende verzekeringen.

De Amersfoortse, de grootste verzekeraar van Fortis ASR: ,,Wij zijn niet gelukkig met de nieuwe wet omdat deze onvoldoende ruimte biedt voor echte concurrentie. Die concurrentie zal vooral plaatsvinden op het punt van de zorginkoop en daar zijn wij als niet al te grote landelijke verzekeraar in het nadeel ten opzichte van heel grote of regionaal werkende verzekeraars. Wij zijn meer voorstander van premiedifferentiatie bij het afsluiten van collectieve bedrijfsverzekeringen omdat wij daar groot in zijn.

,,Wij blijven ook actief in de markt van individuele particuliere verzekeringen, hoewel daar de mogelijkheden om te concurreren beperkt zijn. Op premie kun je je nauwelijks onderscheiden, maar wel op service. Veel concurrenten blijken die nog niet op orde te hebben, terwijl wij in veel consumentenonderzoeken in de topdrie eindigen.

www.amersfoortse.nl