Farmaciesector op de schop

Hoorzittingen van de Amerikaanse Senaat over bedrijfsschandalen krijgen gewoonlijk veel publiciteit. Politici willen graag 'hard' overkomen en stellen agressieve vragen. Managers pretenderen nergens van op de hoogte te zijn of geven luid genoeg uiting aan hun schaamte om Japanse bedrijfsbestuurders jaloers te maken. Deze week heeft een getuige in de hoorzitting over het van de markt halen van Mercks pijnstiller Vioxx een potentieel explosieve verklaring afgelegd.

Dr. David Graham, een functionaris van de zogenoemde Food and Drug Administration (FDA, de Amerikaanse overheidsinstantie die toeziet op de kwaliteit van voedingswaren en medicijnen), noemde vijf geneesmiddelen die hij een waarschijnlijk gevaar voor de volksgezondheid achtte. Daaronder bevond zich middelen van AstraZeneca en GlaxoSmithKline. Het nieuws trof de aandelen van de farmaciereuzen als een even voorspelbare als terechte mokerslag.

Maar het echte verhaal is dat de sector rijp is verklaard voor een grote schoonmaakoperatie. Een overheidsfunctionaris heeft nu in het openbaar toegegeven dat het systeem van toezicht door corruptie is vergiftigd en heeft gefaald. Daardoor zijn gevaarlijke geneesmiddelen klaarblijkelijk op de markt gebleven. Grahams getuigenverklaring was vernietigend. Hij zei dat de FDA een aantal met het gebruik van Vioxx samenhangende sterfgevallen moedwillig had veronachtzaamd, in de orde van grootte van 'twee tot vier vliegtuigen die gedurende vijf jaar iedere week uit de lucht vallen'.

Er schuilt meer dan een greintje waarheid in de beschuldiging dat de FDA de neiging heeft de veiligheid te veronachtzamen als een geneesmiddel eenmaal is goedgekeurd. Een grootscheepse schoonmaakcampagne in de Amerikaanse farmaciesector lijkt onvermijdelijk.

    • Robert Cyran